Planning & Regie

De kern van een goed functionerende busdienst voor de last mile van het woon-werkverkeer van uw medewerkers, is een goede organisatie. Dat is de echte meerwaarde die Shuttle2 biedt. Wij ontzorgen opdrachtgevers niet enkel met comfortabele pendelbusjes en ervaren chauffeurs, maar vooral ook door te zorgen dat planning & regie tot in de puntjes worden geregeld.

De facturering is een belangrijk punt. Shuttle2 biedt een totaalservice voor de last mile. Alle kosten zijn dus direct inzichtelijk, er is één aanspreekpunt als er iets aangepast moet worden. Maar bij de planning en regie van een pendelservice komt veel meer kijken.comfortabel vervoer voor uw medewerkers.

Pendeldienst voor meerdere bedrijven

Soms heeft één bedrijf of organisatie genoeg medewerkers om een eigen pendeldienst op te zetten. Maar het komt ook voor dat meerdere bedrijven, vaak gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein, een shuttlebus inzetten. Dat draagt bij aan een duurzaam bedrijventerrein en beperkt het woon-werk verkeer. Shuttle2 zorgt ook in zo’n geval voor de coördinatie. Het gaat dan om het afstemmen van de behoefte van de bedrijven, het bepalen van de haltes en uiteindelijk om het eerlijk verdelen van de kosten.

Welke route neemt de pendeldienst?

De dienstverlening van Shuttle2 bestaat uit het organiseren van een onbezorgde shuttleservice van A naar B. Dat begint bij het opstellen van de route en de haltepunten. Niet elke route is geschikt voor een shuttlebusje en sommige routes blijken in de ochtend- of avondspits nauwelijks begaanbaar. En als u toch besluit een eigen shuttleservice op te starten, is het dan niet handiger als de bus net iets verder doorrijdt om ook dat OV-knooppunt met de écht goede verbindingen aan te doen? Dat kan medewerkers die verder weg wonen veel reistijd schelen. Het zijn allemaal afwegingen die wij meenemen in het bepalen van de route.

Als de verbinding eenmaal functioneert, komt het regelmatig voor dat een route tijdelijk niet begaanbaar is, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de weg of een ongeval. Wij zorgen er dan voor dat er snel een andere route komt, en informeren de medewerkers die op een haltepunt staan te wachten. Vlot communiceren tussen de centrale, de chauffeur en de reizigers is dan van het grootste belang om kwaliteit te blijven bieden.

Hoeveel mensen gaan er mee?

Shuttle2 houdt bij hoeveel mensen er per haltepunt in- en uitstappen. Ook het aantal reizigers van de pendeldienst wordt continu gemonitord. Op basis daarvan is het mogelijk om bepaalde stops op te heffen, te verplaatsen of juist toe te voegen. Dat leidt tot een optimaal gebruik van deze shuttleservice voor de last mile van uw medewerkers.

Hoeveel shuttlebusjes heeft u nodig?

Dan is de vraag: wat is de vervoersbehoefte? Als de route van station naar bedrijf een half uur duurt en u zet één busje in, kunnen er (per richting) 8 mensen per uur vervoerd worden. Is dat voldoende, of moet u meer bussen inzetten? Shuttle2 rekent met u mee en bepaalt de optimale inzet van materieel en mensen.

Wat kan er beter?

Als een shuttledienst van het station naar het werk nieuw wordt opgestart, zijn er altijd zaken te verbeteren. We noemden al de ligging van de haltes en de routes, maar er kunnen meer zaken zijn. Zo kan het dat de behoefte aan een dergelijke shuttlebus groter is dan aanvankelijk gedacht. Dan is het een optie om een extra pendelbus in te schakelen. Het kan ook dat een bepaalde chauffeur, ondanks de selectieprocedure vooraf, niet voldoet. Dan wordt deze vervangen. Shuttle2 hecht er waarde aan om zulke zaken pro-actief aan te kaarten bij de opdrachtgever. Dus niet wachten tot er klachten komen, maar snel werken aan verbetering.

Eén aanspreekpunt voor de shuttleservice, 24/7

Shuttle2 is uw aanspreekpunt voor de shuttleservice, maar ook voor uw medewerkers. Zijn er problemen of oponthoud? Dan zijn wij altijd goed te bereiken en zo nodig zorgen wij snel voor vervangend vervoer. Het transport van uw medewerkers staat voor ons altijd voorop.