Visie en missie

Visie
Het natransport tussen (trein)station en werkplek is op veel plaatsen in Nederland matig tot slecht geregeld. De vervoerstromen zijn vaak ‘te dun’ voor hoogwaardig Openbaar Vervoer, terwijl lopen te ver of onveilig kan zijn. Daarbij komt  door Het Nieuwe Werken dat de vervoerstromen dunner en meer verspreid over de dag zullen plaatsvinden. Aan de andere kant is er toenemende aandacht van bedrijven voor bereikbaarheid en duurzaamheid. Vanuit verschillende motivaties: MVO, aantrekkelijk werkgeverschap en bedrijfseconomische redenen zal er een toenemende vraag ontstaan naar kleinschalig, vraaggedreven en schoon personenvervoer van knooppunt (station/P&R) naar de werkplek.

Missie
Onze missie is het organiseren van personenvervoer van station naar werkplek op een duurzame, veilige en comfortabele wijze tegen lage kosten.